El servei municipal de neteja de Sueca i les seues platges funciona de manera impecable

Viernes, 25 de abril de 2014 | e6d.es
• Aclariment de la Regidoria de Medi Ambient de l’Ajuntament de Sueca al PP local
._000270
La Regidoria de Medi Ambient de l’Ajuntament de Sueca, com a responsable de l’arreplega de residus sòlids i neteja de les platges, i davant de la denúncia falta d’arguments realitzada pel PP local, desitja aclarir:
1.- En l’Ajuntament no s’ha rebut cap queixa o denúncia per la falta d’atenció a papereres i contenidors de les platges durant les festes de Setmana Santa i Pasqua. Que alguna de les papereres s’òmpliga en el transcurs d’estos dies festius entra dins d’allò més habitual en estes dates. Quan es rep alguna queixa, que no ha sigut el cas en molt de temps, des de l’Ajuntament s’actua immediatament.
2.- Respecte als contenidors, una vegada més, des d’esta Regidoria hem d’apel·lar a l’educació i civisme de les persones que depositen mobles vells i altres efectes de la llar fora de l’horari i els dies previstos per a fer-ho. Que alguns ciutadans aprofiten estes jornades festives per a "fer neteja" de mobiliari antic i depositar-lo en la via pública, sense avisar a l’empresa encarregada de la seua arreplega, queda lluny de la responsabilitat municipal.
3.- El servei municipal de neteja de Sueca i les seues platges funciona de manera impecable. Tan sols es fa evident en casos puntuals per la falta de consciència d’algunes persones que es dediquen a rebuscar pels contenidors i, després, part del contingut queda escampat pels voltants. Eixe tipus d’actuacions incíviques no són de responsabilitat municipal.
4.- El PP de Sueca podria dedicar-se a dur a terme una oposició seria i responsable en lloc de sembrar falses alarmes sobre la ciutadania.
Ajuntament de Sueca