El PSPV de Benifaió insta al PP que es tornen determinats cobraments de la taxa de fem

Miércoles, 24 de septiembre de 2014 | e6d.es
• "Demanem d’ ofici que es tornen aquestos cobraments realitzats de forma indeguda a veďns del nostre poble a la taxa municipa"

El Grup Municipal Socialista PSPV-PSOE, venia advertint des de feia més d’ un any  que l’ Ajuntament estava cobrant la taxa del fem, a vivendes , per raons que res te a veure amb la taxa. Si havien dividit horitzontalment una finca urbana, diferenciant des del punt de vista registral, la planta baixa de la planta alta; una finca que pagava un rebut en la taxa del fem, per este motiu, passava a pagar-ne dos; es donava la paradoxa que, dos finques completament iguals, sols pel fet que una d’elles havia realitzat esta operació, tenien diferent tractament fiscal. També el nostre grup volia cridar l’atenció per a que es donara solució per als locals comercials que, no tenint cap activitat,  que no hagen de pagar la taxa per a este tipus de locals; de fet es presentà una moció a este respecte per a que no pagaren, la qual va ser rebutjada pels grups PP i GENT per BENIFAYO. Al plenari d’octubre de 2013 s’intentà donar una eixida a la problemàtica plantejada des del nostre grup, i els usuaris que justificaren no tenir un comptador d’aigua o de llum, quedarien exempts de pagar per este concepte. El nostre grup, aprovà la moció tot i insistir que no acabava de ser real, ja que molts locals, i sobre tot en esta època de crisi tan inestable per als negocis, els propietaris no donen de baixa els subministraments d’aigua o llum, esperant tornar a llogar el local.
Que no obstant això, el termini que es donà a través d’un Ban d’Alcaldia per a justificar esta causa fou insuficient, donada la novetat de la norma, per la qual cosa insistirem que es tinguera flexibilitat. Des de la regidoria i des del departament corresponent, es mostraren favorable a esta petició, si bé, a hores d’ara no hem vist que, a través d’un altre ban, es modifique el termini de presentació, “La Sra. Arcis i el PP...sempre facilitant...!.”
Per altra part, en aquest mateix plenari, i aprofitant una baixada de la taxa del fem, motivada per una reducció de les despeses de la recollida, des de la regidoria d’hisenda es va intentar afegir una nova categoria fiscal, anomenada “LOCAL COMERCIAL, SIN ACTIVIDAD: 25,09 euros, DE  TAPADILLO.
Amb esta acció, no recollida com a proposta, ni dictaminada pel departament tècnic corresponent, ni explicada en la part expositiva, ES RECONEIXIA DE FORMA EXPLÍCITA EL COBRAMENT INDEGUT EN EL QUE S’ESTAVA INCORRENT. Per este motiu el nostre grup a través d’una esmena modificà la proposta per a que es quedara igual; preguntant a este respecte en la comissió d’hisenda de gener que es pensava fer en este tipus de vivendes es manifestà que, a l’hora de preparar els rebuts, es tindria en compte.
Que havent-se publicat el padró 2014 de la taxa del fem a les finques esmentades en el punt primer ja no se’ls cobra la taxa de la planta baixa per no estar prevista en la ordenança fiscal, tal i com el nostre grup havia demanat, per la qual cosa DEMANEM  D’ OFICI QUE ES TORNEN AQUESTOS COBRAMENTS REALITZATS DE FORMA INDEGUDA A VEÏNS DEL NOSTRE POBLE A LA TAXA MUNICIPAL, per ser el just per als veïns i veïnes afectats.
PSPV de Benifaió