El Partit Popular de Carcaixent considera 'pèssima la gestió de l'equip de govern de Compromís'

Viernes, 24 de noviembre de 2017 | e6d.es
• 'Superat l'equador de l'actual legislatura, el balanç de l'actuació del govern local no pot ser més decebedor'

 
Segons ha publicat el Partit Popular de Carcaixent :
"Superat l'equador de l'actual legislatura, el balanç de l'actuació del govern local no pot ser més decebedor. Els veïns de Carcaixent no solament segueixen sense 'estrenar la nova ciutat' que els van prometre durant les passades eleccions sinó que contemplen amb sorpresa la pèssima gestió dels serveis públics duta a terme en aquests mesos per l'equip de govern de Compromís.
La decepció és també el sentiment generalitzat entre els propis votants i aquells ciutadans que van confiar en les promeses d'un equip de govern que s'ha mostrat incapaç de gestionar, acumulant problemes i sumant fracassos en nombrosos assumptes. Amb aquesta situació, resoldre els assumptes que preocupen als veïns ha passat a un segon pla; unes vegades per no saber, unes altres per no poder i unes altres per no voler, a ningú se li soluciona res i les coses van a pitjor".
 
Entrevista a Salvador Ferrer, portaveu del Partit Popular a l'Ajuntament de Carcaixent
 
-Quin balanç faria sobre la gestió de l' equip de govern a estes altures de la legislatura?
Lamentablement no hi ha que calfar-se massa el cap, simplement hi ha que pegar una miradeta al poble per donar-se compte de que no sols no ha millorat sinó que diríem que ha empitjorat en quant a dotacions en infraestructures, que és el que realment arriba a la ciutadania. Els carrers estan bruts, els barris descuidats, la seguretat ciutadana no esta atesa i no s' ha fet cap inversió en infraestructures.
-Com valoraria l'actual situació econòmica de l'Ajuntament respecte a la situació amb l' anterior legislatura?
Ens havien promés millores substancials a nivell econòmic i, malgrat no haver fet res al respecte, tiren la culpa a la situació i "ruïna heretada" del anterior equip de govern.
Analitzant eixes paraules, resulta curiós que Compromís no haja sigut capaç de elaborar un pressupost propi en més de 2 anys i continue treballant amb el pressupost del Partit Popular.
El que no diu Compromís és que, al prendre possessió, contaven ja amb un remanent de caixa superior al que ara manifesten haver rebut, remanent que els ha permés fer front a les obligacions de pago i al gasto corrent, això, amés de no haver fet el govern de Compromís cap inversió al poble, no pot donar cap altre resultat més que el remanent que manifesten, però dar, és més vendible per a ells dir que és el resultat"d'una gestió responsable, eficient i prudent".
-Com veu la gestió del equip de govern als barris de Caraixent i els seus veïns?
En eixa qüestió no puguem ser optimistes, pues estem en permanent contacte amb ells i resulta evident que no poden estar més decebuts, tenint en compte que Compromís va instaurar el concejal de barrí, concejal que, en alguns barris, no tenen el honor de conéixer ; és patent i manifesta la situació quant la pròpia Federació de Barris ha fet arribar a través d’un ple el seu malestar per l'abandó patit de forma permanent.
-Li pareix adequat el manteniment del valors cadastrals actuals en els immobles de Carcaixent?
Nosaltres som conscients de que una població com Carcaixent viu majoritàriament dels impostos, entre ells i de forma preferent, de l'impost sobre bens immobles, de la contribució, però no considerem que siga una mesura populista ni electoralista que es demane,  com hem fet,  una revisió de  la  ponència de valors i que,  fins  que esta es produixca, es fa¡;:a una
reducció en el tipo del impost de bens immobles, perquè ens pareix injust que els ciutadans de Carcaixent tinguen que suportar valors cadastrals en els seus immobles sobrevalorats que directament repercutixen en les seues butxaques. És preferible tractar de obtindre recursos per a fer front al gasto corrent sense que ho tinguen que pagar els ciutadans d'una manera injusta.
-Què opina sobre la situació que viuen els funcionaris de l'Ajuntament de Carcaixent i la discriminació salarial que pateixen respecte altres Ajuntaments?
Quan Compromís entra a gestionar l'Ajuntament, es va preocupar bé de recloure les assignacions a regidors per assistència a plenaris i comissions informatives i eliminant les assignacions a juntes de portaveus, la qual cosa ens pareixia i ens pareix bé, ara bé, no es preocuparen tant de recloure els sous del alcalde i regidors amb dedicació però si es preocuparen de recuperar la part del sou que l'oposició, inclòs el Partit Popular, van aprovar recluir-los i ho han fet en menys de 2 mesos, malgrat, que ara eixa recuperació de sou li costarà al poble de Carcaixent vora 14.000 euros ja que eixe és el preu que hi ha que pagar pel vot de Reiniciem.
Mentre que, d'altra banda, l'Ajuntament de Carcaixent, degut a la situació dels funcionaris, que estan per baix de la resta d'ajuntaments en quant a retribucions, han vist reduïts els seus ingressos "per decret" i amb retroactivitat i han tingut que acudir als tribunals per recuperar el que creuen just i, dos anys després, continuen sense cobrar pese a que la justícia els ha donat la raó.
Això ens ha portat al mal ambient creat en l’àmbit laboral del nostre ajuntament, com a eixample, en 2 anys han hagut fins a 5 tècnics d'administració local, 2 interventors i nombrosos canvis en la Policia Local.
-Creu que compromís esta respectant el sentir de la gent respecte a les tradicions i senyes d'identitat?
Pensem que cadascun té una manera de veure les coses però, quan una persona representa a un poble, ha de deixar al marge les seues creences , ja que representa a tost i no pot menysprear els signes d'identitat ni les normes bàsiques de convivència com són la Constitució, nostres banderes o els himnes tant nacional com de la Comunitat Valenciana encara que els seus companys a Valencia pensen que son" cançonetes i drapets" i que no tenen importància. Nosaltres respectem els sentiments de tots.
Partit Popular Carcaixent