El Comite d'Empresa del Departament de Salut de la Ribera demana que se complementen al 100% les retribucions

Sábado, 4 de abril de 2020 | e6d.es
• Als treballadors afectats per la crisi del COVID-19