Commemoraciˇ del centenari de Societat Obrera a PolinyÓ de X˙quer

Sßbado, 13 de abril de 2019 | e6d.es
• Ales 19:00 hores, inauguraciˇ en el Lloc Social, a la Avinguda Pio XII