CC. OO. demana que es convoque ja el concurs de trasllats del personal estatutari en el Departament de la Ribera

Martes, 24 de octubre de 2017 | e6d.es
• I que es reforce el personal d’infermeria per a la campanya de la vacunació antigripal 2017-2018

._000368
._000472
Conforme va arrimant-se la finalització del contracte entre la Conselleria de Sanitat i Ribera salud, més nerviosos estan Ribera Salud i l’associació de directius, al vore que se’ls acaba el “negoci”, mentre que altres estem més esperançats en que s’acabe el “negoci de la nostra salut”.
CCOO torna a denunciar la manipulació que s’intenta realitzar sobre el futur laboral del personal que treballa per a l’Hospital de La Ribera, després que s’haja introduït al projecte de la Llei d’Acompanyament dels Pressupostos de 2018, la figura de “personal a extingir”.
Esta situació administrativa de “personal a extingir” està contemplada per al personal que treballa en l’Administració Pública ocupant places que ja no van a tornar a eixir a concurs. Seria el cas de les persones que ocupen actualment places d’APD, Personal de Cupo i Zona...que quan cessen en els seus llocs de treball, són amortitzades i no es tornen a ocupar amb eixa denominació, sinó per Personal Estatutari. En La Ribera portem 18 anys en les que les places de Personal Estatutari han sigut de “personal a extingir”, ja que les places que han anat quedant-se vacants, s’han anat ocupant per personal laboral de l’empresa privada.
El personal laboral que treballa actualment en l’Hospital de La Ribera serà subrogat, a la Conselleria de Sanitat, amb les mateixes condicions que tenen actualment i les places que ocuparan tindran la condició de “personal a extingir”, ja que per adquirir la condició de Personal Estatutari deuran de superar les corresponents proves selectives conforme als principis d’igualtat, mèrit, capacitat i publicitat, que no tenen actualment.
CCOO demana que es deixe de sembrar la por i els dubtes entre el personal i la població, ja que tot el procediment de subrogació del personal està regulat i garantit per la legislació la figura de “personal a extingir” no s’ha inventat per a este procediment, sinó que forma part de la reglamentació pròpia de l’Administració Pública.
CCOO demana a la Conselleria de Sanitat que en les Ofertes Públiques d’Ocupació que està convocant, oferte JA places en el Departament de La Ribera, per a poder restituir els drets laborals al Personal Estatutari, que porta quasi 18 anys sense tindre dret a la mobilitat, tant al personal de La Ribera com el Personal d’altres departaments sanitaris. Reclamem també que el Concurs de Trasllats previ al Concurs Oposició, ha d’oferir JA places de Personal Estatutari en el Departament de La Ribera.
Per últim tornar a insistir en la necessitat de contractar més personal per als centres sanitaris de La Ribera, ja que la campanya per a la Vacunació Antigripal que hem començat esta setmana, es va a realitzar sense contractacions de reforç per part de l’Hospital de La Ribera de personal d’Infermeria en els Centres de Salut. El que es va a fer és bloquejar Consultes de Pacients Crònics, per a que el Personal d’Infermeria puga vacunar a costa d’augmentar el temps dels controls als pacients crònics.
Per acabar recordar que la Vacunació Antigripal és un programa de la Conselleria de Sanitat i és la Conselleria la que paga totes les dosis de les vacunes, les 47.700 dosis de La Ribera i l’Hospital de La Ribera és el que deuria de reforçar el Personal d’Infermeria per a no sobrecarregar las plantilles d’Atenció Primària, ja deficitàries de personal.
CCOO demana que es deixe de tergiversar interessadament les informacions i a la Conselleria de Sanitat que restituixca JA els drets laborals del Personal Estatutari en el Departament de La Ribera.
Àngels López
Delegada de Personal de CCOO