Carlet incentiva les carrosses de paperet amb subvencions

Domingo, 4 de agosto de 2019 | e6d.es
• Per a mantindre esta tradició carletina lligada a la cavalcada de les Festes Majors

._000690

._000700
Amb este objectiu l’Ajuntament convoca les ajudes per a contribuir al finançament dels gastos assumits en l'elaboració de carrosses del tipus Carlet o paperet que participen en la Cavalcada. A Carlet, en la cavalcada de carrosses i comparses de les Festes Majors és tradicional la participació de carrosses realitzades artesanalment per grups d’amics del poble amb el sistema de paperet. Les colles d’amics, i inclús grups més grans, comencen a reunir-se en estiu per a començar a preparar els paperets, fets manualment amb paper de seda, per tal d’omplir els tapissos que cobriran els vehicles.
La laboriositat d’este tipus de carrosses -que necessiten una gran inversió de temps i diners- i la falta d’incentivació han provocat que al llarg dels anys s’haja anat abandonant esta tècnica que distingix les carrosses carletines i que des de fa uns anys es vol recuperar a través d’estes subvencions, a més dels premis que es donen a les millors carrosses.
A fi de mantindre esta tradició i per tal d’evitar que es perda, l’Ajuntament subvencionarà les carrosses que es facen amb paperets i que reunisquen els requisits establits. L’import d’estes ajudes dependrà de la grandària i terminació de la carrossa. S’establixen tres categories:
• Categoria A (600 €): Carrosses confeccionades pel sistema de paperets, els tapissos o paraments de les quals cobrisquen la quasi totalitat del vehicle tractor i remolc i disposen com a mínim d'una figura central d'una alçària aproximada de 2 metres. •
•  Categoria B (400 €): Carrosses confeccionades pel sistema de paperets amb tapissos o paraments que cobrisquen la quasi totalitat del vehicle tractor i remolc. •
• Categoria C (300 €): Carrosses confeccionades pel sistema de paperets que si bé no estan cobertes per tapissos o paraments en la quasi totalitat del vehicle tractor i remolc, sí que disposen com a mínim d'una figura central d'una altura aproximada de 2 metres.
Les colles que vulguen beneficiar-se d’estes ajudes podran demanar-les al registre d’entrada de l’Ajuntament abans del 6 de setembre. Han de presentar un projecte i els esbossos dels tapissos o figures que integraran la carrossa.
Ajuntament de Carlet


OFICINES RECOMANADES DE CAIXA POPULAR A LA RIBERA


        

        
._000006