Carcaixent ajornarà el pagament dels tributs municipals a la ciutadania mentre dure l’Estat d’Alarma

Miércoles, 18 de marzo de 2020 | e6d.es
• Des de la Regidoria d'Hisenda es vol llançar un missatge als proveïdors municipals ja que van a efectuar-se els pagaments previstos de forma puntual

._000625
L’Ajuntament de Carcaixent  informa que en aplicació del RD 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’Estat d’Alarma, queden suspesos tots els terminis administratius de pagament corresponents als ingressos públics municipals.
Esta suspensió afecta tant als ingressos ordinaris com als ingressos ajornats o fraccionats corresponents a impostos (IBI, IVTM, IAE, ICIO, IIVTNU),  taxes (fem, ocupació de via pública, guals...), preus públics, sancions, multes i demés ingressos de dret públic.
La suspensió es mantindrà mentre estiga en vigor l’Estat d’Alarma, i una volta finalitzat aquest, l’ajuntament de Carcaixent prendrà totes aquelles mesures que tinga al seu abast en benefici de la ciutadania, que ja estan sent objecte d'estudi.
La regidoria d'Hisenda vol llançar també un missatge de tranquil·litat als proveïdors municipals, ja que per part de l'Ajuntament estan efectuant-se les operacions necessàries per atendre de forma puntual els pagaments de tota despesa que ja es trobe aprovada o que siga objecte d'aprovació durant les properes setmanes.
Ajuntament de Carcaixent 

 
.
._000049


._000740