AlcÓntera de X˙quer treballa per a convertir l'Ajuntament i la Casa de la Cultura en edificis sostenibles

MiÚrcoles, 24 de octubre de 2018 | e6d.es
• Amb una inversiˇ de mÚs de 57.000 euros
._000448 
.
._000049
L'Ajuntamentd'Alcàntera de Xúquer ha invertit un total de 57.868 euros per a executar la rehabilitació funcional i energètica de les cobertes del consistori i la Casa de la Cultura. Una obra que s'emmarcadins del Pla d'InversionsFinancerament Sostenibles i que s'harealitzatgràcies a una subvenció de la Diputació de València. Ambaquestaactuació, els dos edificisgaudeixend'unamajorimpermeabilitat, és a dir, sóncapaços de suportar les inclemències del temps i aïllar el fred i la calor.
Abans de procedir a la reforma, es van dur a termetreballs de netejaambl'objectiud'eliminar tota la brutícia acumulada. A continuació, es va elaborar l’emprimació i es va aplicar la mescla tapantclevills, fissures i porositats. Finalment, una vegada preparada la superfície, es va fixar un revestiment de qualitatutilitzantmaterialscom grava. Precisament, aquestúltimcomponentés el que atorga una majorsostenibilitatalsedificis, ja que permet crear un sistema d’impermeabilitat que provoca que a l'estiu hi haja un ambientfresc i a l'hivern es mantingala calor.
Per a Julio A. García, alcalde de la localitat de la Vall del Xúquer, es tractad'una obra que demostra el compromísd’Alcànteraamb el mediambient. “Aquesttipus de reformes enspermetendonar un pasméscap a la sostenibilitat. Hemd'anar en aquestcamí. Es tractad'ajudara que el planeta siga milloramb les nostresaccions”, va assegurar.

Sobre el Pla d'InversionsFinancerament Sostenibles
Es tractad'unesajudesalsmunicipis i entitatslocalsmenors de la província de València per a la realitzaciód'inversionsfinancerament sostenibles en immobles de titularitat municipal. La meta ésmillorar el patrimoni, les instal•lacionsesportives, zones verdes o edificispúblics. En aquestaocasió, el beneficiat ha sigut el municipid'Alcàntera de Xúquer, que amb una subvenció de més de 50.000 euros, ha realitzat una obra necessària per a millorar les cobertes de la Casa Consistorial i de la Casa de la Cultura.
Ajuntament d'Alcàntera de Xúquer