Alberic i la literatura segueixen caminant junts amb la convocatňria de la 47a Edició dels Premis Literaris

Jueves, 28 de marzo de 2019 | e6d.es
• El termini de presentació finalitzarŕ el 10 de maig

._000577
Alberic ha tornat a organitzar els Premis Literaris d'Alberic, que compleixen enguany la seua 47a edició. El certamen literari té sempre una gran resposta entre els escriptors de les lletres valencianes, que a través dels seus treballs aspiren a emportar-se els premis. Una volta més, l'objectiu principal d'aquesta activitat organitzada per la Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de l'Alberic és reforçar la identitat cultural conjunta, així com enaltir i reforçar la presència de les Humanitats en tots i cada un dels àmbits. A més, el fet que la llengua vehicular d'aquests premis siga el valencià, representa també una aposta per la normalització, l'ús i la posada en valor de la llengua. El certamen comptarà amb quatre modalitats. La primera serà el "Premi Alberic d'Assaig", dotat amb 3000 euros i trofeu. Aquest premi farà referència als textos d'assaig o investigació centrats en el territori. El termini per presentar els treballs acaba l'1 d'abril. En segon lloc apareix el "Premi Bernat Roig Duato de Narrativa Juvenil" valorat amb 500 euros i trofeu i dirigit a joves entre 14 i 18 anys que realitzen treballs de narrativa juvenil escrits en valencià. Tindran fins al 10 de maig per a presentar els escrits.
En tercer lloc també s'ha organitzat el "Premi Francesc Badenes Dalmau de Poesia", que tindrà una recompensa de 1.500 euros i trofeu i tractarà dels treballs de poesia escrits en valencià o en qualsevol altra varietat d'aquesta llengua. El període de presentació de treballs acabarà el 10 de maig. Finalment el "Premi Rafael Comenge de narrativa" atorgarà 1.500 euros i trofeu al seu guanyador i consistirà en aquells treballs de narrativa escrits en valencià o una altra varietat. El termini de presentació finalitzarà el 10 de maig. Entre les bases del concurs s’exigeixen que el treball ha de ser original i no haver obtingut cap reconeixement anteriorment, l'obra s'adjuntarà en un sobre tancat on constarà el nom i cognoms de l'autor o autora, adreça, fotocòpia del DNI i telèfon de contacte, a més també s'indicarà fora del sobre la modalitat en què es participa i el pseudònim del treball. Hi haurà un jurat per a cada modalitat presidit per l'alcalde o un regidor en el qual delegui. El veredicte serà inapel•lable i els premis podran ser declarats deserts.
Ajuntament d'Alberic
 ._000436

._000517